KaraMavi Yayınları

 
 

 

Bekir Karadeniz
Vadideki Çocuklar
Bir Köy İki Soy

Bekir Karadeniz ● Vadideki Çocuklar

KaraMavi Yayınları
1. Baskı, 2016
16 x 24 cm, 480 Sayfa
 


Anadolu’nun çoğu bölgesiyle kıyaslayınca dar bir vadiye sıkışmış bir köyün belki birçok bakımdan kendine has yanlarından söz edilebilir. Ancak yine de tümüyle bir yalıtılmışlık ve özgünlük aramak anlamlı olmaz. Etkileşim mutlaktır. Bu anlamda geçmişten gelen değerlerin başka yerlerden ayrıştırılarak anlaşılmaya çalışılması mümkün değildir. Onun için bir köyü tek başına inceleyip değerlendirmek mümkün olmayacağından, çevresiyle ele almak ve değerlendirmek gerekir.

Bundan dolayı Xod’a özgü gibi görünen veya öyle olan şeyleri değerlendirmeye başlamadan önce Artvin veya eski bölgesel adıyla Livane tarihi temelinde ele almak anlamlı olacaktır. Haliyle Livane’nin de sınırlarının değiştiğini, buna göre yeni toplumsal ve idari ilişkilerin ortaya çıktığını unutmamalı. Yine yukarıdaki izahla, Livane’nin de her şeyiyle kendine özgülüğünden, yalıtılmışlığından ve benzersizliğinden söz edilemez. Ancak yine birçok ayırıcı özelliği ve başka yerlere göre farklılığı olabilir.

Türkiye gibi tarih konusunda oldukça sorunlu yaklaşımları olan bir ülkede geçmişe ilişkin birçok veri kullanılamaz durumdadır. Bunun iki temel nedeni bulunmaktadır. İlki, bu bilgilerin her bağımsız kullanıcıya (yurttaşa diyelim) açık olmamasıdır. Öteki ise, resmi yoruma denk düşmeyen malzemelerin veya bilgilerin kullanılmasının engellenmesi ve önemli bir ölçüde de ortadan kaldırılmış olması durumudur.

Bazen birkaç kuşak içinde değiştirilen ve/ya yok edilen yerel veriler bile sorgulanmadan unutulup gitmektedir. Hiç olmazsa bunların tespitini de böylesi araştırmalarla birleştirmekle üzerine gidilecek soruların güncelliği sağlanabilir.

* * *

Babamız Mevlüt Karadeniz’in anısı ve
annemiz Emine Karadeniz’in sevgisiyle
oluşan bu kitap çocuklarımıza armağandır.

 Süleyman, Dildar, Bekir, Fikret, Ayşe

    KaraMavi Yayınları