Image


Yusufelili Yetimi


1929-218. Artvin’de doğdu. Asıl adı Mehmet Alptekin’dir. 5 yaşındayken babası, annesi ve kardeşi ölünce öteki kardeşiyle birlikte amcasının yanında büyüdü. Ortaokulu bitirdikten sonra, Cilavuz Köy Enstitüsünde öğrenimini sürdürdü. Daha sonra Erzurum’da yüksek öğrenimi tamamladı.

Şiire ortaokul yıllarında başladı. Özellikle o dönemdeki öğretmeni Sami Nabi Özerdim’in etkisi ve yardımıyla kendini geliştirdi. Yetimi mahlasını kendi yaşamıyla özdeşleştirerek kullanmaya başladı.

1976 yılında emekli olup Bursa’ya yerleştikten sonra kendini tümüyle edebiyata veren Yetimi, geniş arşivi ve kütüphanesi aracılığıyla birçok araştırmacıya kaynak oldu.

Değişik araştırmalarda aktarılan şiirlerinde hemen her konuyu işleyen ancak taşlamaları daha ağırlıkta olan Yetimi’nin şiirlerinin bir bölümü Bekir Karadeniz tarafından hazırlanan »Yaşamımdan Kesitler« (2005) adlı kitapta yayınlandı. Ayrıca yayına hazır »Geçmiş Zaman Olur ki«, »Yosma (Manzum Oyun)«, »Sana da Ders Var«, »Alan Alır«, »Eski Hamam Eski Tas«, »Kendi Düşen Ağlamaz«, »İçimden Geldiği Gibi 1«, »İçimden Geldiği Gibi 2«, »Atatürke Şiirlerim«, adlı kitapları bulunmaktadır.

Ayrıca asıl adı Hasan olan Şenkayalı Yetimi (1886-1975), asıl adı Aziz Şimşek olan Sarızlı Yetimi ve asıl adı Adnan Durdağı olan Iğdırlı Yetimi mahlaslı aşıklar bulunmaktadır.