Image
Image

KaraMavi Yayınları saygı temelinde bir yayın politikası izlemektedir.

İnsandan, doğaya, canlı veya cansız her varlığın evrende bir yeri ve anlamı olduğu bilinciyle hareket etmektedir.

Irkçı, ayrımcı, cinsiyetçi tüm yaklaşımlara kapalıdır.

Herhangi bir birey ya da toplumunun geleneği, görünüşü, inancı ya da geçmişi nedeniyle dışlanması, aşağılanması yayın ilkelerine terstir.

Toplumun bir kesimini ya da tümünü herhangi bir konuda kışkırtan içeriklere karşıdır.

Savaş, soykırım, katliam, cana ya da doğaya kasteden şeyleri öven içeriklere karşıdır.

Herhangi bir konu işlenirken bireyin mahremiyetine ilişkin tüm ölçülere saygılıdır.