Image
This image for Image Layouts addon
Bekir Karadeniz
Türküler
Külliyat
KaraMavi Yayınları
1. Baskı, 2010
ISBN 978-605-5825-99-6
16 x 24 cm, 4092 Sayfa
DVD (900 Ses Kaydı)2250,- ₺
Kitap İstek Formu
Bekir Karadeniz
Türküler
Külliyat


● Birçoğu ilk kez yayınlanan 4200 türkü.
● Türkü adları, ilk dizeler ve kişilere göre düzenlenmiş üçlü dizin.
● 450 kişiye ilişkin biyografi.
● Türkülere ilişkin yapılan en kapsamlı ve güncel araştırma.
Külliyat içinde yer alan DVD'de mp3 formatında 900 ses kaydı.


KaraMavi Yayınları
1. Baskı, 2010
ISBN 978-605-5825-99-6
16 x 24
cm, 4092 Sayfa


Yıllardır oldukça önemli bir çevreye ulaşan ama her şeye karşın şu anki boyutunda olmayan bu çalışmayı en kolay ve hem bir bütün olarak, hem de birbirinden farklı biçimlerde kullanılmasını sağlamak gerektiği zamanla somutlaşmıştı. Buna göre türkülerin söz ya da notası boyutunda birbirinden bağımsız olarak incelemek ve yararlanmayı olanaklı kılan bir yöntem izlendi. Ayrıca türküleri, yaşayan, yakan ve çeşitli biçimlerde bugüne taşıyan 450 insan hakkında hazırlanan ayrıntılı bir biyografi bölümü de yine çok amaçlı olarak yararlanmaya sunuldu.

3 ayrı biçimde düzenlenen ve Türkiye’de (daha önce de bu araştırmalarda olmak üzere) ilk kez kullanılan bir yöntemle türkü adı, ilk dize ve kişilere göre dizinler hazırlandı. Buna göre herhangi bir türkünün bir yerinin hatırlanması, bulunmasını kolaylaştıracaktır.

Emeği Geçenler

Bu külliyat, çalışmama destek veren arkadaşlarım Ali Cem Akbulut, Orhan Bahçıvan, Kılavuz Bakır, Kazım Birlik, Gürani Doğan, Kemal Eroğlu, Sadık Miskini, Ali Onur,

Hocalarım Mehmet Özbek, İhsan Öztürk, Yücel Paşmakçı, Arif Sağ, Tuğrul Şan,

Kapakları hazırlayan Max Karadeniz, fotoğrafları çeken Ulla Karadeniz ve duygularıyla türküleri birleştiren tüm insanların yüreklerinin bütünüdür.

Ses kayıtlarını hiçbir karşılık beklemeksizin aktaran gönülleri yüce insanlar Nurullah Akçayır, Sabahat Akkiraz, Arzu Akmeşe, Osman Aktaş, Yaşar Kemal Alim, Raci Alkır, Ali Asker Arduç, Nizamettin Ariç, Ali Asker, Gökhan Ataman, Nida Ateş, Nuri Avcıoğlu, Mirza Başara, Ahmet Baydaroğlu, İbrahim Can, Erkan Çanakçı, Filiz Çelik, Sinan Çelik, Erdem Demir, İsmail Hakkı Demircioğlu, Cemal Divani, Dertli Divani, Gürani Doğan, Kubilay Dökmetaş, Yücel Düzel, Can Emir, Ali Enginay, Mehmet Erenler, Ferda Ereren, Sinan Cem Eroğlu, Muzaffer Ertürk, Erdal Erzincan, Ozan Esrari, Sümer Ezgü, Aşık Fedai, Maksut Feryadi, Aysun Gültekin, Zafer Gündoğdu, Hale Gür, Muzaffer Gürenç, İhsan Güvercin, Abdullah Işılak, Garip Kamil, Gülcan Kaya, Kemal Korkmaz, Asım Kuzuluk, Aşık Meftuni, Muhammet Muhittin, Emrah Naroğlu, Aşık Nurşani, Erkan Oğur, Mehmet Özbek, Soner Özbilen, Cengiz Özkan, İhsan Öztürk, Erol Parlak, Yücel Paşmakçı, Arif Sağ, Tolga Sağ, Yılmaz Savaş, Züleyha Savaş, Hüsamettin Subaşı, Hüseyin Sümmanoğlu, Bayar Şahin, Tuğrul Şan, Aziz Şimşek, Arzu Temel, Muharrem Temiz, Gökhan Temur, Cihangir Terzi, Aşık Yarali, Remzi Yeni,

Kayıtları aktarılan ancak bugün aramızda olmayan Muhlis Akarsu, Rıfat Balaban, Dursun Cevlani, Feyzullah Çınar, Murat Çobanoğlu, Paşa Demirbağ, İlhan Erten, Muharrem Ertaş, Hıdır Güç, Nuray Hafiftaş, Sarıkamışlı İhsani, Ali Kurt, Picoğlu Osman, Mehmet Özkan, Haydar Öztürk, Yusuf Polatoğlu, Aşık Reyhani, Ramazan Şenses, Hacı Taşan, Şeref Taşlıova, Nida Tüfekçi, Nedret Ural, Aşık Yarebülbül,

»Akbaş Müzik« adına Ali Paşa Akbaş’a, »Akkiraz Müzik« adına Hasan Akkiraz’a ve »Güneş Müzik« adına Ozan Güneş’e arşivlerini açmalarından dolayı minnet borçluyum.

Böylesine içten emek vererek bunca türküyü özellikle bu araştırmaya yönelik çalıp söyleyen Kazım Birlik, bağlama ailesinin tümüne ilişkin örnekler çalan Cihangir Terzi ve türkülerin notalarını yazan Gökhan Temur’un yoğun çalışması olmaksızın bu araştırma bu boyuta varamazdı.

Ayrıca türkülerin derlenip toparlanması, bugüne ulaşması, yüklendiği sorumluluk ve katkısı nedeniyle TRT’nin önemi büyüktür.

Hepsine teşekkür ederim.

* * *

Başlarken

Türküler ve türkülerin bugüne taşınmasına doğrudan ve dolaylı katkıda bulunan insanlara ilişkin böylesi bir araştırmayı gerçekleştirmek kadar bunun kullanım kolaylığı ve bir kaynağa dönüşebilmesini amaçladım.

Yıllardır oldukça önemli bir çevreye ulaşan ama herşeye karşın şu anki boyutunda olmayan bu çalışmayı en kolay ve hem bir bütün olarak, hem de birbirinden farklı biçimlerde kullanılmasını sağlamak gerektiği zamanla somutlaşmıştı. Buna göre türkülerin söz ya da notası boyutunda birbirinden bağımsız olarak incelenme ve kullanılmasını olanaklı kılan bir yöntem izledim. Ayrıca türküleri, yaşayan, yakan ve çeşitli biçimlerde bugüne taşıyan insanlar hakkında hazırladığım ayrıntılı bir biyografi bölümü de yine çok amaçlı olarak yararlanmaya sunuldu.

Her kitap, 3 ayrı biçimde hazırlanan ve Türkiye’de (daha önce de bu araştırmalarda olmak üzere) ilk kez kullanılan bir yöntemle türkü adı, ilk dize ve kişilere göre dizinler hazırlandı. Buna göre, bu araştırmada yer alan herhangi bir türkünün bir yerinin hatırlanması, bulunmasını kolaylaştıracaktır.

Bir türküye/ezgiye ilişkin (Nota) işareti »Notalarıyla Türküler« kitabında notasının, (Ses) işareti »Türkülere Giriş« kitabındaki DVD’de ses kaydı olduğunu belirtmektedir. (Kitap) işareti varsa »Türkülere Giriş« kitabındaki biyografi bölümünde kişiye ve ses kayıtları aktarılan tüm sanatçılara ilişkin gerekli bilgiye ulaşılabilir. Ayrıca kitaplarda yer almayan bazı ezgiler ise »Sözsüz Örnekler« klasörlerinde aktarıldı.

Ayrıca tüm kitaplardaki türkülere ilişkin bir dizin DVD’de Word dosyası olarak »Türküler« adıyla yer almaktadır.

1. Türkülere Giriş (İnceleme, Biyografiler, Sözlük, Kaynakça)

2. Ela Gözlüm-Türküler

3. Kömür Gözlüm-Türküler

4. Gül Yüzlüm-Türküler

5. Deli Gönül-Türküler

6. Notalarıyla Türküler

7. DVD (MP3 formatında 900 sözlü ve sözsüz kayıt)

Ticari anlamda kullanılamayacak kayıtların bu araştırma dışındaki tüm hakları sahiplerine aittir.

Bu araştırmanın gelirinin %10’u (doğrudan yardım, kitap yayınlanması ya da başka biçimlerde) bu alanda emek vermiş  insanlara  katkı amacıyla aktarılmaktadır.