ImageAli Cem Akbulut


1978 yılında Merzifon’da doğdu. Asıl adı Ali Cem Akbulut’tur. İlk ve orta öğrenimini köyünde ve babasının öğretmen olması nedeniy-le çeşitli illerde, yüksek öğrenimini ise Erzincan’da tamamladı.

Aslen Harız (şimdiki adı Gümüştepe) köyünden olan Ali Cem Akbulut ilkokul yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duymaya başladı. Babası-nın folklora ilişkin araştırmalarına, yöresindeki halk şairlerine bağlı olarak şiire olan ilgisi arttı. Aşık, zakir meclis ve muhabbetlerine girdi. Yaklaşık 16 yaşında şiir yazmaya başladı. Zamanla şiire iliş-kin bilgisini pekiştirerek kendi tarzını geliştirdi. İlk dönem şiirlerinde Esedi, daha sonra Rüsvai mahlasını kullanmaya başladı.

Ali Cem Akbulut zamanla folklor araştırmaları üzerine yoğunlaştı ve bu dönemde Osmanlıca da öğrenerek özellikle geleneksel şiire dair alan taramaları yaptı. Birçok eski kaynağı inceleyip çevirerek arşiv-lere kazandırdı. Giderek kendi kütüphanesini ve çalışma yöntemlerini geliştirdi. Başta Orta Anadolu olmak üzere ağırlıkla Alevi-Bektaşi şairlerini temel aldığı geniş bir arşiv oluşturdu.

Öğretmen olarak Merzifon’da işine devam eden Ali Cem Akbulut’un tasavvuf, sevgi, hiciv gibi her konuyu işlediği şiirleri ve araştırma-larıyla yarışmalarda birincilik dahil olmak üzere çeşitli dereceler ve ödüller aldı.
 
Abulut’un değişik araştırmalarda ve dergilerde yer alan şiirlerinin bazıları farklı sanatçılar tarafından bestelendi ve yorumlandı. Ayrıca hayatı ve şi-irleri tez konusu oldu.

Ali Cem Akbulut’un »Gazilerovacığı Aşıkları« (2010), »Gazilerovacığı Aşıklarından Biçare ve Dervişoğlu« (2015), »Gazilerovacığı Aşıklarından Halil, Nikabi, Turap Ali« (2021), »Aşık Sefil Ahmed« (2021), »İğdecikli Aşık Veli« (2021), »Aşık Pirani« (2021), »Merzionlu Şairler« (2021), »Aşkın Doğuşu, Aşık Sıdkı Baba-Mevalid-i Aşk (Kerbela)« (2021), »Aşık Kul Hüseyin ve Kul Hüseyin Kolu Aşıkları« (2015) ve Bekir Karadeniz’le birlikte hazırladığı »Alevi-Bektaşi Şairleri 1-11« (2021) adlı araştırmaları yayımlandı. Ayrıca şiirlerinin bir bölümü yayına hazırlanmaktadır.