Image


Orhan Bahçıvan


1952 yılında Göle'nin Hoşdülbent köyünde doğdu. Asıl adı Halis Kızılateş'tir. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Ankara'da, yükseköğrenimini Diyarbakır'da tamamladı.

Şiir ve edebiyata küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Yörenin bilinen şairlerinden Ferman Baba'nın oğlu olmasının bu anlamda önemli bir etkisi bulunmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği ve halk edebiyatını küçük yaşlardan itibaren öğrenmesi, sonraki yıllarda, özellikle edebiyat öğrenimi sırasında daha da pekişti.

Yaklaşık 5 yıl resmi bir kurumda memurluk yaptıktan sonra, Türkiye dışında yaşamaya başladı.

Edebiyatın tüm yanlarıyla ilgilenen Bahçıvan'ın şiir, yazı ve incelemeleri birçok gazete ve dergide aktarıldı.

Orhan Bahçıvan'ın Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği temelinde ayrıntılı araştırmaları bulunmaktadır. Bunlardan »Karac'oğlan«, »Sümmani« ve »Ardahan Yöresi Müziği« adlı çalışmaları önümüzdeki dönemde yayımlanacak.

Şiirlerinin bir bölümünü »Şiiristan Merhaba« (1989), Acılar da Üşür« (2002) adlı kitaplarda topladı. Ayrıca Bekir Karadeniz'le birlikte hazırladığı »Doğulu Halk Şairleri 1-2«, (2010) adlı bir araştırması yayımlandı.