Image


Aşık Coşari

1959 yılında Ardanuç’un Basa (şimdiki adı Yolüstü) köyünde doğdu. Asıl adı Ergül Keskin’dir. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Ardanuç’ta tamamladı.

Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Birçok aşığın yetiştiği köyündeki gelenekle büyüdü. Yalnızca Artvinlileri değil, tüm Kuzeydoğu Anadolu aşıklarını izleyip onlardan etkilenerek kendini geliştirdi.

İlk şiirlerini ortaokul yıllarında yazmaya başladı. Aynı dönemlerde bağlama çalmayı kendi kendine öğrendi. Genel itibariyle Aşık Efkari’den (1900-1980) olduğu kadar Reyhani (1932-2006), Murat Çobanoğlu (1940-2005) gibi aşıklardan da etkilendi. Mahlası lise yıllarında Aşık Kerem Yedek tarafından verildi.

Önceleri daha çok usta malı türküler söyleyen Coşari, zamanla kendi şiirlerini seslendirmeye yöneldi.

Aşık Coşari'nin şiirlerinin bir bölümü »Geç Kaldın« (2010) adıyla yayımlandı.