Image


Taştan Çıralar


1945 yılında Ardanuç’un Sagara (şimdiki adı Sakarya) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, öğretmen okulunu Artvin’de okudu.

Şiire küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Aşıklık geleneği ve halk şiirinin yaygın olduğu bir bölgede büyüdü.

Taştan Çıralar geleneksel halk şiiriyle birlikte birçok şairi de okuyup inceledi.

Birçok araştırma ve dergide yer alan şiirlerinde her türlü konuyu işleyen Çıralar, uzun yıllar değişik bölgelerde görev yaptı.

Taştan Çıralar'ın şiirlerinin bir bölümü »Sev de Can Kat« (2004) adıyla yayımlandı.