Image

Ozan İnci©

1973 yılında Duisburg’da (Almanya) doğdu. Asıl adı Şükran Yıldırım’dır. İlk ve ortaöğrenimini Duisburg’da tamamladı.

Küçük yaşlarda şiirle türkülerle ilgilenmeye başladı. İlk şiirlerini yaklaşık 12 yaşında yazdı. Bu dönemden itibaren halk müziği gruplarına devam ederek ve halk oyunları ekiplerinde çalışarak kendini geliştirdi. 15 yaşından itibaren de meslek lisesindeki eğitimi sırasında halk oyunları öğretmeye başladı. Aynı dönemde bağlama dersleri de aldı.

Ozan İnci, folklora ilişkin çalışmaları dışında resimle ilgilendi. Bu bağlamda birçok kursa katıldı ve değişik ressamlardan ders aldı. Bir dönem yaptığı tabloları satarak yaşamını sürdürmeye çalıştı.

Okuduğu kitaplar ve karşılaştığı birçok başka şair ve aşık aracılığıyla kendini geliştiren Ozan İnci’ye mahlası da Orhan Bahçıvan tarafından verildi.

Ozan İnci, Yunus’tan Karac’oğlan’a, Ferman Baba’dan Mahzuni’ye birçok aşıktan etkilenerek şiirlerinde de hemen her konuyu işledi.

Ozan İnci'nin şiirlerinin toplandığı »İnci Çiçeği« (2010), »İnsan Sevince« (2015), »Bekleme« (2017) ve »Alıştır« (2020) adlı kitapları yayımlandı.


Ozan İnci Web Sitesi