Image


Murat Muratoğlu


1957 yılında Murgul’da doğdu.  İlk ve ortaöğrenimi Artvin’de, yükseköğrenimini İstanbul’da tamamladı.

Aşıklık geleneği ve şiirin belirgin olduğu bir ailede büyüdü. Yörenin önemli şairlerinden Xodlu Noksani’nin (1922-1964) oğlu olmasına karşın küçük yaşlarda babasının ölmesi yüzünden halk şiirine ilişkin geleneği öğrenmesinde yörenin öteki şairlerinin etkisi oldu.

Yüzlerce sayfayı bulan babasının notlarını ve defterlerini ilk gençliğinde incelemeye başladı. Bu dönemden sonra şiirle daha yakından ilgilenen Murat Muratoğlu, aynı zamanda bağlama çalmayı öğrendi.

Şiirlerinde çeşitli konuları işleyen Muratoğlu’nun şiirleri değişik araştırmalarda aktarıldı ve bestelendi.

Murat Muratoğlu'nun şiirlerinin bir bölümü »Yüreğimin Sesi« (2003) adıyla yayımlandı.

Murat Muratoğlu Web Sitesi